Chính sách thanh toán

Hình thức thanh toán đang được áp dụng trên Mua89 là thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (Cash On Delivery) và thanh toán trả trước.

- Với hình thức thanh toán tiền mặt (COD) thì khách hàng sẽ trả tiền trực tiếp cho nhân viên bưu tá khi nhận hàng.

Khi Khách hàng của Mua89 nhận được sản phẩm từ bên vận chuyển thì khách hàng có quyền kiểm tra thông tin gói hàng trước khi nhận và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp (trong trường hợp lựa chọn hình thức COD) cho nhân viên bưu tá.

chat-messenger